Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (SPHT) pähkinänkuoressa

  • sosiaalista kuntoutusta hevos/aasiavusteisest
  • perustuu toiminnallisuuteen ja kokemusten kautta oppimiseen
  • tukee eri-ikäisiä ihmisiä heille haasteellisten taitojen harjoittelussa
  • huomioidaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet
  • toteuttaa ammatillisen täydennyskoulutuksen käynyt SPHT -ohjaaja
  • yksi Green Care- palveluiden toimintamuoto

Sosiaalipedagoginen hevos/aasitoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on eläinavusteista toimintaa, jossa talliyhteisössä ja hevosen tai aasin kanssa toimiessa pyritään tukemaan asiakkaan sosiaalisten taitojen kehitystä ja arjen hallintaa. Toiminta tähtää erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Kaiken toiminnan taustalla on sosiaalipedagogisen ajattelun peruselementit eli toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja dialogisuus. Toiminnan kautta saatavien omakohtaisten kokemusten ja oivaltamisen kautta pyritään kehittämään asiakkaan vaikeaksi kokemia taitoja (esim. vuorovaikutus, keskittyminen, tunteiden hallinta), tarjoamaan onnistumisen kokemuksia ja lisäämään asiakkaan uskoa omiin kykyihinsä. Hevostoimintaa toteuttaa täydennyskoulutuksen käynyt sosiaali- ja terveysalan ammattilainen toimintaan soveltuvien eläinten kanssa. Toiminnassa hyödynnetään luonto- ja eläinavusteisuutta ja siten hevostoiminta luokitellaan yhdeksi Green Care -palveluiden toimintamuodoista. Lisää SPHT:sta voit lukea Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistyksen nettisivuilta ja Green Caresta Green Care Finlandin nettisivuilta

Käyntien sisältö suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa huomioiden hänen toiveensa ja erityistarpeensa. Myös käyntikertojen määrä määritellään aina yksilökohtaisesti, mutta usein useamman kerran sisältävä käyntijakso mahdollistaa paremmin vaikeiden taitojen harjoittelun ja niiden yleistymisen myös asiakkaan arkeen. Käynnit voivat sisältää tallin arkiaskareita, kuten muun muassa aasin harjaamista ja taluttamista sekä eläinten ruokinnasta ja yleisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon sekä asiakkaan että aasin turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät.

"En osaa sanoa, mikä siinä on, mutta eläinten lähellä tulee aina todella hyvä olo."
Asiakas
mies 32 v.

Valmistuin 2015 sosiaalipedagogiseksi hevostoimintaohjaajaksi (SPHT®)  Ypäjän Hevosopiston ja Turun yliopiston järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta (sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa). Työkaverinani toimivat kaikki aasilaumani jäsenet kukin omalla tavallaan. Tarpeen mukaan myös koirani voi olla mukana käynneillä. Hevostoimintakäyntejä toteutetaan sekä yksilö- että pienryhmäkäynteinä.

Hevostoimintakäynnit toteutetaan Lopella yritykseni pihattotallissa ja tallin lähiympäristössä. Pihatossa on lämmitetty satulahuone, mutta muuten tilat ovat “kylmiä”. Pihaton yhteydessä on puucee. Hevostoiminta toteutuu pääosin ulkotiloissa, mutta sääolosuhteet huomioon ottaen joku kerta voidaan olla koko aika myös sisätiloissa. Käynneille onkin aina tärkeää pukeutua sääolosuhteet huomioon ottaen.

Asiakkaan kanssa tehdään aina hevostoimintakäynneistä yksilöllinen suunnitelma asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan hintaan sisältyy tavoitteiden määrittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa, käyntien suunnittelu ja toteutus sekä edistymisen seuranta. Halutessaan asiakas saa käynneistään kirjallisen koosteen. Asiakasta ei ole vakuutettu yrityksen puolesta, joten asiakkaan on itse huolehdittava, että hänellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus, joka kattaa myös aasien kanssa mahdollisesti sattuneet vahingot (esim. kattava tapaturmavakuutus, Suomen ratsastajainliiton vakuutus). Yrityksellä on toiminnan vastuuvakuutus.

 

Minun ja erityisesti aasien tekemään kuntouttavaan työhön voit tutustua Ylen sekä MTV:n tekemien uutisten avulla (klikkaa linkkejä). Myös Helsingin sanomat on meistä tehnyt jutun, se löytyy täältä.