Eläinavusteinen valmennus/kuntoutus pähkinänkuoressa

  • sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia tukevaa toimintaa eläinavusteisesti
  • perustuu toiminnallisuuteen ja kokemusten kautta oppimiseen
  • ratkaisukeskeisyys ja voimavarojen etsiminen keskiössä
  • tukee eri-ikäisiä ihmisiä haasteellisten taitojen harjoittelussa
  • sopii erityisesti neuropsykiatrisia oireita omaaville henkilöille
  • tarjoaa onnistumisen ja oivaltamisen kokemuksia
  • huomioidaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet
  • toteuttaa ammatillisen täydennyskoulutuksen käynyt valmentaja/ohjaaja
  • Green Care- palveluiden toimintamuoto.

Olen koulutukseltani psykologi ja käynyt täydennyskoulutuksina eläinavusteisen neuropsykiatrisen valmentajan sekä sosiaalipedagogisen hevostoimintaohjaajan koulutukset. Tällä ammattitaustalla saadulla tietämyksellä ja kokemuksella voin aasieni kanssa auttaa sinua tai läheistäsi elämän haastepaikkojen kanssa. Toimintatapani on toiminnallisuuteen ja yhdessä tekemiseen perustuva. Ratkaisukeskeisyys on tärkeässä roolissa. Huolistaan saa ja pitää puhua, mutta keskitymme myös etsimään arkeen toimivampia ratkaisuja huolien voittamiseksi. Kaikilla on paljon voimavaroja ja selviytymiskeinoja, mutta aina niitä ei itse näe tai muista. Silloin valmentajan avulla voidaan saada ihmisessä itsessään olevat vahvuudet paremmin esille ja käyttöön.

 

“Ihmisten pitäisi ottaa oppia aaseilta. Minunkin pitää saada välillä pysähtyä ja prosessoida uutta asiaa ennen kuin pystyn jatkamaan eteenpäin.”
Asiakas, nainen 16v.

 

Käyntien sisältö suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa huomioiden hänen toiveensa ja erityistarpeensa. Myös käyntikertojen määrä määritellään aina yksilökohtaisesti, mutta usein useamman kerran sisältävä käyntijakso mahdollistaa paremmin uusien taitojen harjoittelun ja niiden yleistymisen myös asiakkaan arkeen. Käynnit voivat sisältää tallin arkiaskareita, kuten muun muassa aasien harjaamista ja taluttamista sekä niiden yleisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Keskusteluja voidaan käydä luontevasti toiminnan lomassa tai kohdennetusti vaikka tunnekortteja apuna käyttäen. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon sekä asiakkaan että aasin turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Toiminta toteutuu sääolosuhteet huomioon ottaen sisä- tai ulkotiloissa. Käynneille onkin aina hyvä pukeutua säänmukaisella ulkoiluvaatetuksella.

"En osaa sanoa, mikä siinä on, mutta eläinten lähellä tulee aina todella hyvä olo."
Asiakas
mies 32 v.

Valmennuksen hintaan sisältyy tavoitteiden määrittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa, käyntien suunnittelu ja toteutus sekä edistymisen seuranta. Halutessaan asiakas saa käynneistään kirjallisen koosteen.
Asiakasta ei ole vakuutettu yrityksen puolesta, joten asiakkaan on itse huolehdittava, että hänellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus, joka kattaa myös aasien kanssa mahdollisesti sattuneet vahingot (esim. kattava tapaturmavakuutus, Suomen ratsastajainliiton vakuutus). Yrityksellä on toiminnan vastuuvakuutus.

Voit tutustua nepsy-valmentajan koulutuksen lopputyönä tekemäni valmennusprosessin kuvaukseen oheisesta linkistä (pdf)  Nepsy lopputyö, Valkas

Minun ja erityisesti aasien tekemään kuntouttavaan työhön voit tutustua Ylen sekä HS:n tekemien juttujen avulla (klikkaa linkkejä).